Översättare med känsla för språkets nyanser
Att översätta en text från ett språk till ett annat kräver gehör för tonalitet, kunskap om ämnet och en förmåga att skriva så att översättningen känns genuin. Helst ska det inte märkas alls att det är en översättning. Det grundläggande är förstås ordentliga kunskaper i de språk man arbetar med.
May Julia Nürnberg är född i Norge av tyska föräldrar och är utbildad facköversättare från högskolan i Kristiansand i Norge. Dessutom har hon studier för tyska för näringslivet i bagaget. Efter att ha arbetat i norska Bergen på en översättningsbyrå, driver May Julia Nürnberg idag, sedan drygt tio år, MJN Oversetting som hon startade efter att ha flyttat till Sverige 1999. Som frilansöversättare arbetar hon främst med facköversättningar av tekniska manualer, handböcker och produktspecifikationer för bilar, verktyg, trädgårdsmaskiner och andra produkter.
- Jag översätter mer från svenska efter flytten hit, men också från tyska och engelska till norska, berättar May Julia.
En bra översättning märks inte. Men tyvärr finns det alltför många skräckexempel på raka översättningar som inte tar hänsyn till språkliga skillnader och idiom, enligt May Julia.
- För vissa texter krävs en kulturell överföring, förklarar hon.

Förutom översättningar åtar sig även MJN Oversetting korrekturläsning och språkgranskning av texter. En ren korrekturläsning handlar om att korrigera språkliga fel, grammatik och stavningar, medan en språkgranskning därutöver tittar på den övergripande kvaliteten.
- Man brukar tala om att ”språktvätta” en text, då gäller det att se över flytet och tonen i texten och befria den från oklarheter och omständliga ordval, säger May Julia.
De flesta uppdrag kommer från översättningsbyråer, men hon har också direktkunder, som till exempel en webbyrå. Som medlem i Sveriges Facköversättarförening har hon ett stort nätverk av kolleger.
- Med hjälp av branschen håller man sig alert och à jour, och jag är också alltid noga med att rådfråga kunden om något är oklart, avslutar May Julia Nürnberg.


MJN Oversetting

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-648 82 74


Email:
may.julia.nurnberg@epsilon.telenordia.se

Hemsida:
www.mjnoversetting.com

Adress:
MJN Oversetting
Balingsnäsvägen 30
14134 Huddinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN